Тема : Г. Тютюнник « Ласочка»

      Незвичайна дружба

           

           Тема :                   Григорій Тютюнник « Ласочка»             

Мета :                -  формувати навички свідомого читання ,  навички особистісного                    спілкування і спілкування в невеличких групах;

  удосконалювати навички виразного читання;

-  розвивати мислення, мовлення та уяву дітей;

 -   вчити  розбивати текст на частини  за  поданим планом , ставити запитання;

  -   виховувати почуття щирості, доброти, бережливе ставлення до природи, пробуджувати зацікавленість до   оточуючого світу.

 

Обладнання: записи на дошці, малюнок лисички з лисенятами.

Тип уроку:  комбінований.

 

                                       Хід уроку

 

I.       Організація класу.

II.     Перевірка домашнього завдання:

-   Який твір читали на попередньому уроці?

-   Хто автор?

-   Доповніть текст:   

 

          Від народження і до                кріт живе                             . Ходи  у                                                                                                                                                     

прориває за допомогою                 ,             і               .    Живеться               ,  

                         ,                  .

 

(   Від народження і до  смерті   кріт живе   під землею. Ходи у землі                                                                                                                                                      

прориває за допомогою шиї, плечей і передніх лап. Живеться черв’яками, личинками, жуками.  ) 

 

-   Що нового ви дізналися про кротів?

-   Презентація пошукової роботи. Демонстрація довідкової літератури, якою користувалися діти. 

 

 III.      Мотивація навчальної діяльності

  1. -  Послухайте уважно уривки і відгадайте, з яких казок вони взяті:

«Одного разу лисиця попрохала журавля до себе в гості.

  -    Приходь, куме, до мене в гості, а то ми з тобою уже давно познайомилися, а досі одне в другого не були в домі». (Лисиця та журавель)

«Побіг заєць до лисиччиної нори, коли це лисичка вибігає дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його:

  -  А чого ти прийшов?

     Він і каже:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       -  Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм Паном Коцьким до нас на обід...» (Пан Коцький)

 

-    Який казковий герой зустрічається в обох цих казках? (Лисиця)

-   А в яких ще казках діючою особою виступає лисиця?( « Лисичка сестричка і вовк-панібрат», «Котик і півник», «Колобок», інші)  

 

2.   Колективна робота.  Методика « Кущ».

-  Що ви знаєте по лисицю?

 

 Руда                         Народжує маленьких лисенят

 

Хитра                                 лисиця                           це тварина

                                           

Це хижий звір                                                    полює вночі і вдень

 

                                Живе у лісі , в норі

 

3. Творча робота у групах. Складання власних загадок про лисицю.       Діти, користуючись малюнком, пам’ятаючи ознаки предмета, складають загадки.

4. Презентація робіт. Аналіз й оцінювання.

 

IV.        Повідомлення теми уроку:

- Як ви думаєте, про кого ми будемо читати сьогодні?

- Сьогодні ми познайомимося  із оповіданням Г. Тютюнника « Ласочка».

  Перед вами постане зовсім інша лисичка, яку рибалка дуже полюбив.

 

1.  Опрацювання оповідання Г. Тютюнника « Ласочка»

 Словникова робота.

-   Зверніть увагу на записані на дошці слова. Ці слова зустрінуться вам у тексті. Прочитайте їх правильно.

 

пасовисько                     ожеледь                       рибалити

 

підзолочений                облизнулося                 вудочці

 

закортіло                        вудити                         скімлення

 

прокинувся                    куняв                            засипав

                                            

холоднеча                      дзяволить                     туркотіли

 

-  Читання за вчителем « луною».

-  Прочитайте спочатку всі іменники, прикметники, дієслова.

-  Які слова спільнокореневі?

-  Знайдіть синоніми.

-  Поясніть значення слів ожеледь, скімлення.

-   Прочитайте тлумачення  слів після оповідання.

 

2. Первинне сприймання тексту і його перевірка.

- Я почну читати, а ви будете продовжувати. Отож, будьте уважні.       Послухайте оповідання і спробуйте пояснити заголовок твору.

  Комбіноване читання (вчитель - учні).

-      Чи сподобалось вам оповідання?

-      Про кого йшла мова у творі? (Про рибалку та лисичок)

-      Поясніть заголовок оповідання. (Рибалка назвав лисичку Ласочкою,   оскільки та була доброю, лагідною, і він полюбив її.)

 

       Фізкультхвилинка

 

   3.  Повторне читання  тексту « ланцюжком».

-               Подумайте, на які частини можна поділити текст?

       Поділ оповідання на частини, складання плану.

-               Знайдіть в оповіданні зачин, основну частину, кінцівку.

-               На скільки самостійних частин можна поділити текст?

-               Назвемо кожну з частин.

                             Орієнтовний план:

  1. Рибалка Арсен.
  2. Зустріч із лисеням.
  3. Дружба з Ласочкою.
  4. Несподіване повернення лисиці.

 

-         Прочитайте першу половину оповідання.

-         З  якого речення ви встановили, що Арсен - рибалка. («Як сонце тільки-но червонило небо на сході, Арсен уже сидів у човні біля своєї верби і пильнував за вудками».)

-    Прочитайте опис ранку. Які фарби і звуки сповіщали про його прихід?

-    Про яких тварин згадує автор у цій частині казки? (Дятли, дикі ка­бани, вепри).

-       Прочитайте другу частину. Від чого прокинувся Арсен? (Від тоне­нького скімлення)

-  Як автор описує лисеня? Прочитайте це місце.

-  Продовжить речення: «Потім перевело погляд у задок човна і облиз­нулося...» («... на дні, засланім травою, лежала риба».)

-   Які слова-синоніми можна підібрати до слова «ляснув»? (Вдарив та ін.)

-    Прочитайте третю частину.

-    Перекажіть її від імені Арсена. (Один учень починає, а інший - про­довжує.)

-     Як ви розумієте вислів «Вухами пряду»? (Прислухається)

-       Прочитайте текст до кінця.

-      Знайдіть опис зими. Поясніть вислів «вітер завивав». (Буяв великий вітер.)

-   З яких слів можна дізнатися, що рибалка не забув Ласочку? («Ву­дить та все озирається: чи нема, бува, Ласочки?»)

-       Прочитайте прикметники, за допомогою яких автор описує лисицю. (Велика, пухнаста)

-      Кого вам нагадало мале лисеня? (Стару лисицю)

-      То якою постає перед нами лисиця з цього оповідання? (Доброю, ла­гідною)

 

4. Вправа «Взаємні запитання». Клас розбивається на чотири групи.

•       Пояснення завдання.

- Після читання кожної частини становиться  запитання за  змістом прочитаного ,(буквальне) або запитання,  відповідь на яке вимагає міркування.

•  Звітує кожна група по  черзі.

•    Година на читання — 1. хв. на постановку запитань — 0,5 хв.

•     Взаємні запитання і відповіді дітей.

 

 5. Вправи на розвиток навичок читання.

-        Продовжить речення:

« Воно дивилося трохи…..»

«  Рибина летіла вище…»

                                    «     Ліс прибрався…»

«   Лисиця задріботіла ..»

                              «   З того часу…»

  6.     Творча робота над текстом.

         -   Опишіть, якими ви уявили зовнішність і характер старого рибалки.

             Яка в нього зовнішність, характер? Доведіть це словами тексту). (Арсен — це уже старий чоловік, любить рибалити. За характером спостережливий, небагатослівний, терп­лячий, добрий, веселий, щедрий, турботливий.)  

       -  За допомогою яких слів автору вдалося показати своє позитивне ставлення до лисиці? (Розумною, ненабридливою, скром­ною, терпеливою, спостережливою, здібною, меткою, доброзичливою.)

7.      Словесне малювання (робота в групах).

Кожна група придумує малюнок до одного з епізодів твору. Представ­ники груп розповідають, що зобразили б на малюнках, дають їм назви і запи­сують на дошці.

8.        Робота над виразністю читання.

-          Які речення за метою висловлювання є у творі? З якою  інтонацією              потрібно їх читати?

-         Знайдіть у тексті питальні і спонукальні речення, виразно їх прочи­тайте.

-         Як правильно прочитати окличні речення? Знайдіть їх у тексті і ви­разно прочитайте.

-         Виділіть у першому абзаці слова, які потрібно читати з більшою си­лою голосу.

 

V.    Підсумок уроку.

          1. Бесіда.

-   То з яким твором ви познайомились на уроці? Хто його автор?                    (Г. Тютюнник, «Ласочка»)

-   Чому у нього така назва?

-   Які твори Г. Тютюнника ви читали раніше? Чим вони подібні до оповідання «Ласочка»? («Лісова сторожка»)

-   Який цей твір за жанром: оповідання, казка чи науково-популяр­ний твір? Доведіть свою думку.

-   Чого навчає нас автор своїм оповіданням?

-   Яка головна думка твору?

-   Описуючи незвичайну дружбу людини і звіра, автор ніби закликає: шануйте, оберігайте природу, товаришуйте з "братами нашими менши­ми" і це стане окрасою вашого життя.

             2. Гра «Знайди слово».

(Учитель показує картки із словами, в яких пропущені деякі літери. Учні шукають у тексті слова, які б підійшли.)

 

Л .  с  .  н                             п  .  пл  .  вк

 

 

 

. ж .  л  . д . ць                              з .  м .  л  .  т .  л .

 

 

 (Лисеня, поплавки, ожеледиць, замолотила)

 VIДомашнє завдання.

Виразно читати і детально переказувати оповідання.